اهداف مرکز

 • شناخت و تعیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی منطقه، بررسی و تحقیق در زمینه های به نژادی،  به زراعی، تغذیه گیاهی، حاصلخیزی خاک، نیازهای آبی وکودی محصولات زراعی و باغی، آبی و دیم.
 • بررسی و تحقیق در زمینه های آفات و بیماری های گیاهی به منظور دستیابی به بهترین روشهای پیشگیری و مبارزه با آنها.
 • همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی ملی.
 • افزایش سطح آگاهی بهره برداران و کشاورزان منطقه.
 • حمایت از افراد کارآفرین و صاحبان طرح ها و ایده ها(نظرها).
 • اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک.
 • جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخصوص دکتری پژوهش محور
 • ارائه مشاور حضوری به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده.
 • راه اندازی کلینیک های مختلف کشاورزی از جمله گیاه پزشکی.
 • فراهم نمودن تجهیزات و بستر مناسب تحقیقات به موازات رشد دانش فنی و به روز کردن پژوهش.
 • ارزشیابی علمی و تحقیقاتی پژوهندگان مؤسسه و مراکز تحقیقاتی.
 • برگزای سمینارها و شرکت در مجامع علمی بین المللی و کنگره ها.