تفاهم نامه

  1. تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
  2. تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستائی